Naziv projekta: Provera efikasnosti high density otDCS stimulacije i njenih diferencijalnih efekata na procese učenja i izvlačenja asocijativnih sećanja
Istraživač: Milica Manojlović
Saradnici:

Prijavljeno: 30-01-2023
Odobreno: 10.2.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu