Naziv projekta: Ispitivanje narativizacije etničkih identiteta adolescenata iz kulturno dominantnih i manjinskih grupa u Srbiji i uloge škole u tom procesu
Istraživač: Nataša Simić
Saradnici:
Danijela Petrović, Natalija Ignjatović, Jovan Radosavljević, Milena Belić, Anida Vrcić Amar i Đerđi Erdeš-Kavečan
Prijavljeno: 28-01-2023
Odobreno: 2.1.2023

 

 

<<<< Nazad na listu