Naziv projekta: Karijerni šok kao podsticaj za preispitivanje profesionalnog identiteta menadžera
Istraživač: Branko Mladenović
Saradnici:

Prijavljeno: 27-01-2023
Odobreno: 10.2.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu