Naziv projekta: Psihološke i socijalne prepreke i podrška u procesu otvaranja homoseksualnih osoba i implikacije na njihovo mentalno zdravlje
Istraživač: Lenka Stojković
Saradnici:

Prijavljeno: 26-01-2023
Odobreno: 21.02.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu