Naziv projekta: Anizotropija opaženog prostora
Istraživač: Oliver Toskovic
Saradnici:
Aleksandra Milosavljević, Ana Avramović, Jelica Milojičić, Lenka Protić, Jana Pavlović
Prijavljeno: 18-01-2023
Odobreno: 23.1.2023

 

 

<<<< Nazad na listu