Naziv projekta: Protektivni i faktori rizika za individualno i relaciono funkcionisanje roditelja u različitim fazama dijagnostikovanja poremećaja iz spektra autizma kod dece
Istraživač: Maša Marisavljević
Saradnici:
doc. dr Nikola Petrović
Prijavljeno: 17-01-2023
Odobreno: 19.1.2023

 

 

<<<< Nazad na listu