Naziv projekta: Veza pseudonaučnih uverenja i uverenja o ekstrasenzornoj percepciji i njihovi korelati
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Katarina Draginić, Milica Damnjanović, Marija Branković, Iris Žeželj
Prijavljeno: 09-01-2023
Odobreno: 23.1.2023

 

 

<<<< Nazad na listu