Naziv projekta: KONSTRUKCIJA TESTA LIČNOSTI ZA DECU
Istraživač: Goran O
Saradnici:
Goran Knezevic, Aleksandar Zorić
Prijavljeno: 02-01-2023
Odobreno: 9.1.2023

 

 

<<<< Nazad na listu