Naziv projekta: Da li analitičko mišljenje smanjuje verovanje u teorije zavere? Replikacija studije Svamija i saradnika (2014)
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Bojana Većkalov, Vukašin Gligorić
Prijavljeno: 24-12-2022
Odobreno: 2.1.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu