Naziv projekta: Konotativna značenja vaspitnih stilova roditelja i školski uspeh adolescenata različite etničke pripadnosti
Istraživač: Adrijan Božin
Saradnici:

Prijavljeno: 18-12-2022
Odobreno: 2.1.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu