Naziv projekta: Merenje efekata intervencije usmerene na mentalno zdravlje starijih osoba
Istraživač: Jana Dimoski
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 12-12-2022
Odobreno: 21.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu