Naziv projekta: Validacija racionalno - iskustvenog inventara (Rational-Experiential Inventory) - kratke verzije (REI-8) na srpskom jeziku
Istraživač: Danka Purić
Saradnici:
Biljana Jokić i Goran Knežević
Prijavljeno: 07-12-2022
Odobreno: 21.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu