Naziv projekta: Kognitivni procesi u čitanju na različitim jezicima
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:
Ksenija Mišić, Sara Anđelić
Prijavljeno: 06-12-2022
Odobreno: 21.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu