Naziv projekta: Biti ili ne biti feminista/kinja: Efekti feminističke etikete i pola na prijemčivost feminističkih ideja
Istraživač: Milica Manojlović
Saradnici:
Katarina Draginić, Aleksandar Milovanović
Prijavljeno: 01-12-2022
Odobreno: 8.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu