Naziv projekta: Pseudonauka o duši i ostale zablude: Laička uverenja o sadržaju, naučnom i društvenom značaju psihologije
Istraživač: Nevena Stojić
Saradnici:
Milica Damnjanović, Milica Mitić i Kristina Dukić
Prijavljeno: 30-11-2022
Odobreno: 1.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu