Naziv projekta: Povezanost duplog mišljenja i iracionalnih uverenja
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 25-11-2022
Odobreno: 1.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu