Naziv projekta: Odlaganje gratifikacije: Razvoj i mehanizmi
Istraživač: Zorana Zupan
Saradnici:
Annika Gao, Angela Machado, Julia Oberschulte, Pika Ranc, Silvia Filippi, Daria Pascu, Rebecca Lutz
Prijavljeno: 24-11-2022
Odobreno: 1.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu