Naziv projekta: Merenje efekata intervencije usmerene na mentalno zdravlje mladih
Istraživač: Jana Dimoski
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 24-11-2022
Odobreno: 1.12.2022

 

 

<<<< Nazad na listu