Naziv projekta: Kulturalna inteligencija studenata psihologije
Istraživač: Adžlan Kurtanović
Saradnici:

Prijavljeno: 15-11-2022
Odobreno: 25.11.2022

 

 

<<<< Nazad na listu