Naziv projekta: Personalni faktori međuetničkih odnosa u postkonfliktnim društvima
Istraživač: Nebojša Petrović
Saradnici:

Prijavljeno: 13-11-2022
Odobreno: 23.11.2022

 

 

<<<< Nazad na listu