Naziv projekta: Preferencija osobina idealnog partnera/ke
Istraživač: Zoran Pavlović
Saradnici:

Prijavljeno: 30-10-2022
Odobreno: 01.11.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu