Naziv projekta: Mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja
Istraživač: Jana Dimoski
Saradnici:
Draga Šapić, Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 27-10-2022
Odobreno: 31.10.2022

 

 

<<<< Nazad na listu