Naziv projekta: Merenje efekata semantičkog primovanja u većeg broju jezika
Istraživač: Tijana Vesić Pavlović
Saradnici:
Zoran Pavlović
Prijavljeno: 25-10-2022
Odobreno: 27.10.2022

 

 

<<<< Nazad na listu