Naziv projekta: Emocionalni procesi kao osnova razlikovanja psihopatije i sadizma
Istraživač: Tara Bulut
Saradnici:

Prijavljeno: 18-03-2019
Odobreno: 27.03.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu