Naziv projekta: Ispitivanje bazičnih procesa obrade jezika
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:
Ksenija Mišić, Sara Anđelić, Milica Popović Stijačić, Darinka Anđelković; Maja Savić; Nada Ševa; Maša Popović; Milena Jakić Šimšić; Tijana Vesić Pavlović, Aleksandar Kostić, Dragan Janković
Prijavljeno: 10-10-2022
Odobreno: 14.10.2022

 

 

<<<< Nazad na listu