Naziv projekta: Odnos stavova prema vakcinaciji protiv Covid-19 i orijentacije ka individualizmu/kolektivizmu kod mladih u Srbiji
Istraživač: Sonja Janičić
Saradnici:
Teodora Vuletić, Natalija Ignjatović
Prijavljeno: 19-09-2022
Odobreno: 27.9.2022

 

 

<<<< Nazad na listu