Naziv projekta: Složeni PTSD i njegovi korelati u kontekstu ekstenalizujućih poremećaja
Istraživač: Sonja Protić
Saradnici:
Nikola Drndarević
Prijavljeno: 04-09-2022
Odobreno: 16.9.2022

 

 

<<<< Nazad na listu