Naziv projekta: Veza Između Mentalnog Zdravlja i Lokusa Kontrole kod Pacijenata sa Terminalnom Bubreženom Insuficijencijom
Istraživač: Jovanka Hrvačević
Saradnici:

Prijavljeno: 01-09-2022
Odobreno: 27.9.2022

 

 

<<<< Nazad na listu