Naziv projekta: O uticaju naziva tretmana na efekat okvira u zadacima rizičnog izbora u domenu zdravlja
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:
Sandra Ilić
Prijavljeno: 11-03-2019
Odobreno: 17.03.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu