Naziv projekta: Umeće osećanja hiljadu reči kroz jedan post: Manifestacija socio-emocionalnih kompetenci adolescenata na društvenoj mreži Instagram
Istraživač: Sanja Stojiljković
Saradnici:

Prijavljeno: 18-07-2022
Odobreno: 23.07.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu