Naziv projekta: Uloga filmskog antiheroja u identitetskim procesima mladih . Slučaj Dart Vejder
Istraživač: Gordana Belić
Saradnici:
mentor: dr Nikola Petrović, Komisija: dr Biljana Stanković i Tamara Džamonja Ignjatović dr Tamara Ignjatović
Prijavljeno: 17-06-2022
Odobreno: 04.07.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu