Naziv projekta: Intervencija Dobro i loše ja: Umanjenje pristrasnosti preteranog pouzdanja i pristrasnosti iluzorne superiornosti delovanjem na stepen samovrednovanja
Istraživač: Antea Stojiljković, Aleks Mladenović
Saradnici:

Prijavljeno: 13-06-2022
Odobreno: 28.06.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu