Naziv projekta: Izbegavajući obrazac vezanosti za oca – formiranje i kvalitet iskustva rane interakcije
Istraživač: Marija Nikolić
Saradnici:

Prijavljeno: 01-06-2022
Odobreno: 17.06.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu