Naziv projekta: Indikatori poremećaja ličnosti u adolescenciji: ekspertska procena, inventar samoprocene i subjektivni doživljaj
Istraživač: Natalija Ignjatović
Saradnici:

Prijavljeno: 31-05-2022
Odobreno: 01.07.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu