Naziv projekta: Povezanost stresa i empatije u kontekstu pomagačkih profesija
Istraživač: Staša Lalatović
Saradnici:
Aleksandra Dinić, Tijana Mirjanić
Prijavljeno: 30-05-2022
Odobreno: 03.06.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu