Naziv projekta: O univerzalnosti moralnog mišljenja - kros-kulturne varijacije u uticaju lične sile i namere na suđenje u moralnim dilemama
Istraživač: Danka Purić
Saradnici:
Iris Žeželj, Biljana Jokić, Ljiljana Lazarević
Prijavljeno: 11-03-2019
Odobreno: 17.03.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu