Naziv projekta: Međugrupni odnosi u višeetničkoj zajednici
Istraživač: Adžlan Kurtanović
Saradnici:

Prijavljeno: 24-05-2022
Odobreno: 04.07.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu