Naziv projekta: Živeti bolje - Laičke teorije o društvenom razvoju i idealnim tipovima blagostanja
Istraživač: Zoran Pavlović
Saradnici:

Prijavljeno: 24-05-2022
Odobreno: 27.05.2022

 

 

<<<< Nazad na listu