Naziv projekta: Samo-verifikacija i upravljanje utiskom tokom razgovora za posao
Istraživač: Miljana Nikolić
Saradnici:
dr Ivana Petrović (mentor)
Prijavljeno: 22-05-2022
Odobreno: 03.06.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu