Naziv projekta: Personalni faktori međuetničkih odnosa u postkonfliktnim društvima
Istraživač: Nebojša Petrović
Saradnici:

Prijavljeno: 19-05-2022
Odobreno: 27.05.2022

 

 

<<<< Nazad na listu