Naziv projekta: Iskustva sa programima psihosocijalne podrške starijim osobama: perspektiva učesnika i pružaoca usluga
Istraživač: Jelena Jašović
Saradnici:
Maša Vukčević Marković, Irena Stojadinović, Jana Dimoski
Prijavljeno: 18-05-2022
Odobreno: 27.05.2022

 

 

<<<< Nazad na listu