Naziv projekta: Iskustva sa programima psihosocijalne podrške mladima: perspektiva učesnika i pružaoca usluga
Istraživač: Jelena Jašović
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 18-05-2022
Odobreno: 27.05.2022

 

 

<<<< Nazad na listu