Naziv projekta: Mentalno zdravlje osoba u situaciji beskućništva: analiza javnih politika i individualnih potreba
Istraživač: Kristina Jadranović
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 13-05-2022
Odobreno: 30.05.2022

 

 

<<<< Nazad na listu