Naziv projekta: Agresivnost i subjektivno blagostanje kod pacijenata sa esencijalnom hipertenzijom
Istraživač: Aleksandar Todorović
Saradnici:

Prijavljeno: 11-05-2022
Odobreno: 19.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu