Naziv projekta: Uticaj individualnih protektivnih faktora na pregovaračku asertivnost žena u situaciji pretnje rodnim stereotipom
Istraživač: Mia Popić
Saradnici:

Prijavljeno: 10-05-2022
Odobreno: 19.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu