Naziv projekta: Pristrasnosti u rasuđivanju u kontekstu rasprave u onlajn okruženju
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:
Sandra Ilić
Prijavljeno: 08-05-2022
Odobreno: 10.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu