Naziv projekta: Uloga nastavnika u razvoju samoregulacije učenja učenika
Istraživač: Dunja Margusic
Saradnici:

Prijavljeno: 03-05-2022
Odobreno: 16.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu