Naziv projekta: Socijalna podrška i traženje pomoći u svetu koji se menja
Istraživač: Ivana Petrovic
Saradnici:
Milica Vukelić, Panta Kovačević
Prijavljeno: 28-04-2022
Odobreno: 03.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu