Naziv projekta: Značenje, uloga i izvori nade kod dece i mladih iz izbegličke populacije
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jana Dimoski
Prijavljeno: 21-04-2022
Odobreno: 16.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu