Naziv projekta: Skrining mentalnog zdravlja izbeglica u tranzitu
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jana Dimoski
Prijavljeno: 19-04-2022
Odobreno: 16.05.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu